Wat leert je kind in groep 8

  • Bij taal en rekenen wordt de leerstof verder uitgediept en moeilijker gemaakt.
  • Je kind moet meer opgaven maken en krijgt daarvoor minder tijd.
  • Je kind leert dit jaar de topografie van de wereld.
  • Net als in groep 7 moet je kind in groep 8 werkstukken maken.
  • In groep 8 staat je kind meerdere malen met een presentatie voor de groep met een spreekbeurt en een boekbespreking.
  • Je kind krijgt meer huiswerk. Je kind is zo goed voorbereid op het voortgezet onderwijs.