Wat leert je kind in groep 7

  • Je kind krijgt in groep 7 huiswerk, op sommige scholen gebeurt dit al eerder.
  • Het rekenen wordt verder uitgebreid met opgaven over oppervlakte en inhoud.
  • Je kind leert ontleden (taalkundig en redekundig).
  • Ook aan spelling wordt dit jaar veel aandacht besteed.
  • In groep 7 leert je kind de topografie van Europa.
  • Je kind moet minimaal een werkstuk maken.
  • Ook presenteert je kind voor de groep met een spreekbeurt en een boekbespreking.