Wat leert je kind in groep 3

  • In groep 3 begint het echte leren. Je kind moet nu vaker stilzitten en luisteren.
  • Je kind gaat lezen: aan het eind van groep 3 kan je kind korte zinnen lezen.
  • Ook het rekenen gaat van start: optellen en aftrekken (tot 20) en natuurlijk de getallenlijn.
  • Er wordt een begin gemaakt met schrijven.
  • Vaak zijn de lees- en schijfmethode aan elkaar gekoppeld.