Wat doet een ‘lesrooster’ in mijn schoolagenda?

In de groep 7/8 waar ik op woensdag lesgeef werken de leerlingen al met een schoolagenda. De keuze voor het uiterlijk van de schoolagenda is overgelaten aan de kind en zijn/haar ouders. Leuk om te zien hoeveel verschillende schoolagenda’s er op de markt zijn. Ik heb bijna geen dubbele exemplaren gezien!

Je eerste schoolagenda

Na de eerste week hadden de meeste kinderen al een agenda aangeschaft. Binnenkort kan het eerste huiswerk opgegeven worden. Om alvast te wennen moeten de kinderen elke dag hun agenda mee naar huis nemen en de volgende dag weer mee terug naar school. Voor de leerlingen van groep 8 is dit inmiddels gesneden koek. Vorig jaar kregen ze éénmaal per week een ‘huiswerkopdracht’ die ze de week erop moesten inleveren. Dit jaar mogen ze langzaam wennen aan het ‘echte’ huiswerk. Uiteindelijk zullen ze minimaal twee keer per week huiswerk krijgen en  inleveren. Voor de meesten alvast een mooie oefening voor het voortgezet onderwijs dat na dit schooljaar om de hoek komt kijken.

“Wat moet ik hier nou weer mee?”

Vanmorgen kreeg ik van één van de kinderen een schoolagenda onder mijn neus geduwd met de opmerking: “Wat moet ik hier nou weer mee?”. Hij wees me op een aantal pagina’s in zijn nog lege agenda met de titel ‘lesrooster’. Voor hem een onbekend begrip. Toen ik hem op mijn bureau mijn klassenagenda liet zien en zijn schoolagenda er naast legde, zag hij direct een aantal overeenkomsten. De snelle conclusie, na mijn korte uitleg, was duidelijk:  “Hoef ik nu dus niks mee te doen! Op het whiteboard staat toch iedere dag wat we gaan doen!”

Een herinnering voor de juf!

Een eerste afspraak wilde hij graag direct in zijn agenda plaatsen. Een herinnering voor de juf! Voor volgende week woensdagochtend als alle kinderen de klas binnenkomen:
Voor iedereen die zijn/haar schoolagenda op woensdag niet vergeten is, ligt er een sticker klaar!