Achterstand door meertaligheid in gezin…

Achterstand door meertaligheid in gezin…

Ouders die hun kinderen meertalig opvoeden, gaan vaak te nonchalant om met taal in de opvoeding, wat leidt tot een slechte taalontwikkeling en een taalachterstand. Hiervoor waarschuwt de vakgroep preventieve logopedie van GGD GHOR Nederland in het kader van Unesco’s Internationale Moedertaaldag.

Alleen als er goede afspraken zijn tussen de ouders over de diverse talen die consequent worden doorgevoerd, kan meertaligheid een verrijking zijn. Een gebrekkige aanpak van meertaligheid zet een grote groep kinderen op achterstand”, zegt Roest (lid van de vakgroep en hoofd logopedie bij GGD Zaanstreek-Waterland.

Hoogopgeleide meertalige ouders blijken volgens Roest zich vooraf te verdiepen in wat het beste is qua taal voor het kind. ,,Maar lageropgeleide ouders doen dat vaak niet. Belangrijk om te weten dat:
– taalontwikkeling van kinderen al bij de geboorte begint,
– het belangrijk is dat ouders vóór de geboorte duidelijke afspraken maken wat de ’thuistaal’ is. Dat hoeft niet perse Nederlands te zijn.
– ook thuis binnen dezelfde zin niet meerdere talen worden toegepast. Dan worden verschillende taalsystemen geactiveerd; een kind kan dan niet snel reageren en neemt de mixtaal over.
– er ook vaak onvoldoende aandacht is voor de taal die buitenshuis wordt gesproken. Ga daarvoor naar een kinderopvang, peuterspeelzaal of een bibliotheek.”

Geldt de conclusie die Roest trekt voor gezinnen in Nederland ook voor Nederlandse gezinnen in het buitenland?

Graag jullie ervaringen…

bron: Telegraaf