Ouderbetrokkenheid

Een woord dat je veel hoort als het over ouders en school gaat.

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en de school van hun kind. Het gaat hier om de actieve deelname van vaders en moeders bij het leven van hun kind op school en thuis.

Je betrokkenheid als ouder wordt vaak onderverdeeld in actieve deelname:

 • thuis; wordt je zoon/dochter door jou als ouder gestimuleerd in zijn/haar ontwikkeling?
  Doe je samen spelletjes, lees je je kind ook voor?
  Betrek je je kind bij dagelijkse bezigheden, koken of bakken, boodschappen doen?
 • bij het maken/leren van huiswerk dat je kind van school mee naar huis krijgt.
  Weet jij als je zoon/dochter huiswerk heeft?
  Begeleid je hem/haar bij het maken en/of leren van het huiswerk?
  Heb je kennis genoeg om je kind te helpen. Heb je er tijd voor? Wil je kind door jou geholpen worden?
 • aan activiteiten die op school worden georganiseerd?
  Dan denk je vaak aan feestactiveiten bijv. sinterklaas en kerst. Ook het helpen bij lessen of het rijden tijdens ‘uitjes’ of schoolreisjes worden hiertoe gerekend.
  Help je bij het in groepjes lezen? Help je bij knutselactiviteiten? Help je in de schoolbieb?
 • aan formele activiteiten zoals deelname aan de ouderraad of Medezeggenschapsraad.
  Ben je lid van de ouderraad of oudervereniging? Ben je lid van de MR?

Wat doe jij als ouder/verzorger van je kind?

Hoe stimuleer jij je zoon/dochter in zijn/haar ontwikkeling?
Wat kun je nog meer doen?