Nederlands onderwijs – vakken

In Nederland staan verschillende vakken op het lesrooster.

  • Lezen
  • Schrijven
  • Taal
  • Rekenen
  • Overige 

Het jonge kind (groep 1-2)Zelf lezen hoeft het jonge kind nog niet, dat komt wel in groep 3. Voorgelezen worden door je vader of moeder is niet alleen erg leuk, je kind leert er ook nog veel van.Groep 3.Nu leert je kind zelf lezen, eerst woorden en al snel kan een leerling uit groep 3 (korte) zinnen lezen.

Vanaf groep 4.De zinnen in groep 4 en 5 worden steeds langer. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook begrijpend lezen.

Het jonge kind (groep 1-2)Het echte leren schrijven begint in groep 3. Toch zijn er leuke activiteiten voor het jonge kind om de fijne motoriek te oefenen.Groep 3De kinderen beginnen met het schrijven van letters en woorden.Vanaf groep 4Vanaf groep 4 kunnen de kinderen al korte verhalen schrijven. In groep 6 leren de leerlingen een werkstuk schrijven. Vanaf groep 7 bereiden ze zelf hun spreekbeurt of presentatie voor.

Taal bij het jonge kind (groep 1-2)Bij de jonge kinderen gaat het vooral om het uitbreiden van de woordenschat van de Nederlandse taal. BIXedu maakt hiervoor o.a. gebruik van de apps van Kleutersonline.nl met thema’s die in de kleutergroepen op Nederlandse scholen gebruikt worden.Groep 3In groep 3 begint het leren lezen. Aan het eind van groep 3 kan een kind korte zinnen lezen.Vanaf groep 4.De zinnen en verhalen worden steeds langer. Spelling (hoe worden woorden geschreven) wordt steeds belangrijker. Vanaf groep 6 worden spelling en grammatica een belangrijk onderdeel van de lessen taal. In groep 7 leren de kinderen ontleden. In groep 8 wordt de lesstof verder uitgediept en moeilijker gemaakt.

Het jonge kind (groep 1-2)Het voorbereidende rekenen start al bij het jonge kind. Tellen, sorteren, ordenen zijn onderdelen die het jonge kind al kan leren. Ook begrippen als – hoger – lager – kleiner – even groot – ver – dichtbij etc. leert het jonge kind spelenderwijs. Sommen maken begint natuurlijk in groep 3.Groep 3Het rekenen gaat van start: optellen en aftrekken (tot 20) en natuurlijk de getallenlijn.Vanaf groep 4Keer- en deel sommen leren kinderen vanaf groep 4, daarna wordt het rekenen steeds verder uitgebreid.De staartdelingen en breuken komen aan bod in groep 6.Rekenen wordt in groep 7 uitgebreid met opgaven over oppervlakte en inhoud.In groep 8 worden de rekenopgaven natuurlijk nog iets moeilijker.

Werkstukken maken In groep 6 beginnen de kinderen met het maken van een werkstuk. Ze schrijven teksten op papier of met een computer. Ze verzorgen ook zelf de layout. Presenteren Vanaf groep 6 leren de kinderen een presentatie geven voor de groep. Dit kan een spreekbeurt of boekbespreking zijn.Er zijn scholen die hier al veel eerder mee beginnen. Huiswerk Op veel scholen in Nederland geeft men huiswerk vanaf groep 7. In groep 8 krijgt een kind meer huiswerk, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.