‘Het geheim van goed onderwijs is luisteren naar je leerlingen’

In Trouw las ik een artikel waarbij John Hattie, een Nieuw-Zeelandse onderwijsonderzoeker, werd geïnterviewd. In dit artikel staan een aantal opmerkingen die mij, als leerkracht, zeker aanspreken.

Pas als je als leerkracht heel goed weet wat een leerling wel en niet weet, kun je hem effectief nieuwe dingen leren!

‘Onderwijs werkt pas echt als kinderen het leuk vinden om uitgedaagd te worden, als ze durven aan te geven wat ze niet begrijpen, als ze iets willen leren, als ze fouten durven te maken.’

‘Tegen pientere kinderen zeg je: goed gedaan, wat denk je dat je nu moet doen? Zij weten dat vaak wel, maar kinderen die worstelen met de lesstof vinden dat moeilijk. Onze taak als docent is ze helpen bij het beantwoorden van die vraag. Daarvoor heb je een sterke leraar nodig die instrueert en ingrijpt. Die vragen stelt, controleert, en soms werk opnieuw laat doen.’

In het onderwijs dat BIXedu geeft aan Nederlandse kinderen in het buitenland staan niet de kerndoelen in de spotlights. Een Nederlands gezin met kinderen, die geen (directe) plannen hebben om terug te keren naar Nederland, is gericht op het onderwijs in het gastland. De kinderen gaan naar school met vriendjes uit hun omgeving en krijgen hetzelfde onderwijs.

De Nederlandse taal leren schrijven, lezen en beter leren spreken, naast je eigen dagelijkse school is ‘extra’ en moet dus aantrekkelijk, leerzaam en effectief zijn.

Nederlandse ouders proberen vaak ook zelf de kinderen Nederlands te leren. Nederlands spreken in het gezin is bij veel gezinnen niet direct het probleem, hoewel kinderen niet altijd het ‘nut’ hiervan inzien en liever in de landstaal spreken. Leren lezen en schrijven in het Nederlands kan het beste door iemand met kennis van zaken buiten het gezin gegeven worden.

BIXedu geeft individueel online les of in kleine groepjes met leeftijds- of niveaugenootjes. Ieder kind krijgt toegang tot een eigen online lokaal, met lesmateriaal op zijn/haar niveau. Samen met de ouders kan BIXedu ervoor zorgen dat de kinderen Nederlands leren lezen, schrijven en beter leren spreken, maar ook dat de kinderen het leuk vinden om meer over Nederland te weten.

klik hier voor het interview met Johan Hattie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *