Geen kritische periode voor leren tweede taal

Wanneer je op jonge leeftijd een vreemde taal leert, krijg je deze beter onder de knie dan wanneer je daar op latere leeftijd aan begint. Dit verschil tussen vroege en late taalleerders is al vaak aangetoond. De cruciale vraag is of dit leeftijdseffect toe te schrijven is aan een zogenaamde ‘kritische periode’. Met andere woorden: bestaat er een leeftijdsgrens waarna het haarfijn aanleren van een vreemde taal zo goed als onmogelijk is?

lees meer …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *