Eventjes geduld voor het beste resultaat!!

Het is helaas niet zo dat jouw kind op school samen met andere kinderen, volgens een taalmethode op zijn/haar eigen niveau, in een eigen tempo (de Nederlandse) taal kan leren lezen!

De taalmethode die gebruikt wordt, moet helemaal gevolgd worden, zodat deze het volgende leerjaar weer aansluit. Bij de meeste methodes wordt naar de gehele groep gekeken en niet naar het individuele kind. Natuurlijk wordt op de meeste scholen wel extra aandacht gegeven aan kinderen die langzamer of sneller door de lesstof gaan. Het is echter niet mogelijk om elk kind afzonderlijk te begeleiden.

Als jouw kind de basis van groep 3 en groep 4 niet goed beheerst, dan mag je er niet van uit gaan dat het in groep 5 of later wel weer goed komt. Dit geldt niet alleen voor taal, maar zeker ook voor rekenen!

Heb je Nederlandse les voor je kind uitgekozen, omdat je heel graag wilt dat je kind (beter) Nederlands leert, terwijl jullie niet in Nederland wonen?
Zorg dan dat als je kind Nederlands leert, de basis goed is. Ga niet te snel door de basislessen heen. Én help je kind niet door het goede antwoord voor te zeggen. Sommige ouders vinden het niet leuk dat als het gecorrigeerde werk terug komt er veel ‘foutjes’ in staan. Zij ‘helpen’ hun kind graag, zodat het gemaakte werk bijna ‘foutloos’ is.

Wil je je kind écht helpen? Leg een kind de lesstof nog een keertje uit (zie begeleiding). Laat je kind zelf het antwoord geven. Corrigeer niet… (ik weet het, dat is soms erg moeilijk ?).
Als leerkracht kan ik aan het antwoord wat je kind geeft zien, of je kind al verder kan gaan met de volgende fase of dat herhalen van deze lesstof beter is.

Er zijn meerdere wegen naar Rome!! Als je kind iets niet goed begrijpt, probeer ik het gewoon op een ander manier uit te leggen. Daar heb je tenslotte een echte juf voor!

Dus eventjes geduld voor het beste resultaat!!