De wereld heeft kinderen nodig, precies zoals ze zijn.

Peuters en kleuters mogen zich tegenwoordig niet zo maar in het wilde weg ontwikkelen; ze behoren dat te doen volgens de door toets- en programmamakers uitgeschreven paden, in het door leerkrachten en leidsters aangegeven tempo. En niet omdat kinderen daar gelukkig van worden, maar omdat volwassenen denken daarmee gelijke kansen voor hen te scheppen, hun zogenaamde ‘achterstanden’ weg te werken, met als verborgen agenda de veronderstelling dat we op deze wijze de economische concurrentiepositie van ons land versterken (zie o.a. Nussbaum, 2011). Met dat oogmerk menen we het recht te hebben om kinderen hun kind-zijn te ontnemen.

2016-06-24-bianca-03Velen waren destijds bezorgd, toen de kleuterschool en lagere school in 1985 samen gingen…..

Bron: hetkind.org

39 gedachten over “De wereld heeft kinderen nodig, precies zoals ze zijn.

Reacties zijn gesloten.