Hoofdletters gebruiken?

Hoofdletters gebruiken?

Vanaf het moment dat ik weer voor groepen op de basisschool sta is me één ding erg opgevallen: het schrijven van de kinderen, en dan bedoel ik zowel spelling als de schrijfstijl, is de afgelopen jaren erg veranderd.

Op de computer

Als computerjuf was het me al opgevallen dat kinderen tijdens het schrijven van verhalen op de computer of tablet zoveel tijd besteden aan de opmaak van de titel, dat er weinig tijd overbleef voor het schrijven van het verhaal. Met Word Art kun je prachtige creaties maken… en als je dan bij de buurman/vrouw nog meer mogelijkheden ziet, is het natuurlijk veel leuker om daar mee bezig te zijn dan met het verwerken van de eigenlijke opdracht.

abc in hoofdletters

Toveren met hoofdletters

In elke groep zie je wel een aantal leerlingen die supernetjes, duidelijk leesbaar en volgens de ‘schrijfregels’ kunnen werken. Als je in de taal of verhaalschriften kijkt zie je dat kinderen tijdens het schrijven van hun verhaal helemaal vergeten dat er in zo’n tekst ook nog leestekens en hoofdletters moeten komen. Oké, als je kinderen er op attent maakt, willen ze je graag helpen en toveren spontaan een aantal ‘kleine’ letters om in echte HOOFDletters. “Hallo, een aantal aanpassingen is toch voldoende!” De opmerking van mij dat de tekst voorzien moet worden van alle hoofdletters (op de juiste plaats -) wordt vaak niet met gejuich ontvangen. En dan vraag ik alleen nog maar om de hoofdletters aan het begin van de zin te plaatsen en aan het begin van een naam (met de overige regels val ik ze vaak (nog) niet eens lastig).

Dit geldt ook voor het plaatsen van leestekens in de zin. Een punt aan het eind van een zin? Een uitroepteken of een vraagteken als het om een uitroep of vraag gaat?

meisje met abc

Dat kinderen in groep 4 en 5 de hoofdletters en leestekens over het hoofd zien in het enthousiasme bij het schrijven van hun verhaal is tot daar aan toe. Leerlingen in groep 7 en 8 mogen hier toch geen enkele moeite meer mee hebben?

Uitdagen

In de laatste maanden van het afgelopen jaar heb ik leerlingen van groep 4 uitgedaagd om goed op te letten bij het schrijven van hun teksten. Met als resultaat: superleuke verhalen met hoofdletters aan het begin van de zin en leestekens aan het eind. Zelfs bij het schrijven van hun verhaal op de computer kreeg ik van de meeste kinderen een verhaal uitgeprint op een A4 papier. Want natuurlijk moest er bij deze prestatie wel iets tegenover staan! Ik als computerjuf had ze geleerd hoe ze voortaan hun verhaal op de computer konden schrijven, opslaan en printen. Na het schrijven van het verhaal kwam het puntje op de ‘i ‘. De titel van het verhaal in ‘mooie letters’ natuurlijk ook voorzien van hoofdletter(s) en leesteken!

 

Eventjes geduld voor het beste resultaat!!

Eventjes geduld voor het beste resultaat!!

Het is helaas niet zo dat jouw kind op school samen met andere kinderen, volgens een taalmethode op zijn/haar eigen niveau, in een eigen tempo (de Nederlandse) taal kan leren lezen!

De taalmethode die gebruikt wordt, moet helemaal gevolgd worden, zodat deze het volgende leerjaar weer aansluit. Bij de meeste methodes wordt naar de gehele groep gekeken en niet naar het individuele kind. Natuurlijk wordt op de meeste scholen wel extra aandacht gegeven aan kinderen die langzamer of sneller door de lesstof gaan. Het is echter niet mogelijk om elk kind afzonderlijk te begeleiden.

Als jouw kind de basis van groep 3 en groep 4 niet goed beheerst, dan mag je er niet van uit gaan dat het in groep 5 of later wel weer goed komt. Dit geldt niet alleen voor taal, maar zeker ook voor rekenen!

Heb je Nederlandse les voor je kind uitgekozen, omdat je heel graag wilt dat je kind (beter) Nederlands leert, terwijl jullie niet in Nederland wonen?
Zorg dan dat als je kind Nederlands leert, de basis goed is. Ga niet te snel door de basislessen heen. Én help je kind niet door het goede antwoord voor te zeggen. Sommige ouders vinden het niet leuk dat als het gecorrigeerde werk terug komt er veel ‘foutjes’ in staan. Zij ‘helpen’ hun kind graag, zodat het gemaakte werk bijna ‘foutloos’ is.

Wil je je kind écht helpen? Leg een kind de lesstof nog een keertje uit (zie begeleiding). Laat je kind zelf het antwoord geven. Corrigeer niet… (ik weet het, dat is soms erg moeilijk ?).
Als leerkracht kan ik aan het antwoord wat je kind geeft zien, of je kind al verder kan gaan met de volgende fase of dat herhalen van deze lesstof beter is.

Er zijn meerdere wegen naar Rome!! Als je kind iets niet goed begrijpt, probeer ik het gewoon op een ander manier uit te leggen. Daar heb je tenslotte een echte juf voor!

Dus eventjes geduld voor het beste resultaat!!

Wat leert je kind in groep 8

Wat leert je kind in groep 8
 • Bij taal en rekenen wordt de leerstof verder uitgediept en moeilijker gemaakt.
 • Je kind moet meer opgaven maken en krijgt daarvoor minder tijd.
 • Je kind leert dit jaar de topografie van de wereld.
 • Net als in groep 7 moet je kind in groep 8 werkstukken maken.
 • In groep 8 staat je kind meerdere malen met een presentatie voor de groep met een spreekbeurt en een boekbespreking.
 • Je kind krijgt meer huiswerk. Je kind is zo goed voorbereid op het voortgezet onderwijs.
 

Wat leert je kind in groep 7

Wat leert je kind in groep 7
 • Je kind krijgt in groep 7 huiswerk, op sommige scholen gebeurt dit al eerder.
 • Het rekenen wordt verder uitgebreid met opgaven over oppervlakte en inhoud.
 • Je kind leert ontleden (taalkundig en redekundig).
 • Ook aan spelling wordt dit jaar veel aandacht besteed.
 • In groep 7 leert je kind de topografie van Europa.
 • Je kind moet minimaal een werkstuk maken.
 • Ook presenteert je kind voor de groep met een spreekbeurt en een boekbespreking.