Kijk mam!

Kijk mam!

In een winkel met heel veel leuke spulletjes (voor groot en klein) in een naastgelegen dorp bekijk ik een schap met allerlei knutselspulletjes. Het is altijd moeilijk kiezen en vaak neem je dan weer meer mee dan je eigen van plan was. Dus ik sta een poosje te wikken en wegen wat ik dit keer mee zal nemen.

Rechtsachter me hoor ik een klein kind iets tegen z’n moeder zeggen. Het gaat over een ‘juf’. Mijn oren zijn automatisch gespitst. Ja, sorry, ik kan het niet laten  en luister het gesprek tussen moeder en (kleuter-)dochter stiekem af. ‘Mam, dat is mijn juf!’ hoor ik haar zeggen. De moeder reageert een beetje aarzelend. Als kleutermoeder ken je vaak de leerkracht(en) van je kind. De collega-kleuterjuffen heb je ook al vaker gezien, dus die zou je als moeder ook direct herkennen. De jonge dame blijft volhouden! ‘Mam het is echt waar!’ Moeder blijft nog even twijfelen tot haar dochter zegt ‘Mam! Het is mijn invaljuf!’.

Heel benieuwd welke kleuter zo zeker weet dat ik haar juf ben geweest, draai ik me op en kijk in de richting van het tweetal. Ik herken direct één van de meisjes uit de kleutergroep waar ik de afgelopen maanden enkele dagen heb vervangen. Als ik dan ook bevestig dat het klopt, dat ik een aantal keren haar juf geweest ben, toen haar juf ziek was, begint ze te stralen. Na mijn compliment dat ze dat zo goed onthouden heeft kijkt ze triomfantelijk naar haar moeder.
Later in de winkel kom ik haar nog een paar keer tegen. Ze lacht me iedere keer toe. Het blijft leuk als kinderen je herkennen en spontaan begroeten, ook al ben je maar heel even ‘hun’ juf geweest.

En wat die knutselspulletjes betreft, natuurlijk ben ik weer wat vergeten. Dus binnenkort zien ze me daar in de winkel wel weer verschijnen.
Echt een straf is het niet hoor…

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Een woord dat je veel hoort als het over ouders en school gaat.

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en de school van hun kind. Het gaat hier om de actieve deelname van vaders en moeders bij het leven van hun kind op school en thuis.

Je betrokkenheid als ouder wordt vaak onderverdeeld in actieve deelname:

 • thuis; wordt je zoon/dochter door jou als ouder gestimuleerd in zijn/haar ontwikkeling?
  Doe je samen spelletjes, lees je je kind ook voor?
  Betrek je je kind bij dagelijkse bezigheden, koken of bakken, boodschappen doen?
 • bij het maken/leren van huiswerk dat je kind van school mee naar huis krijgt.
  Weet jij als je zoon/dochter huiswerk heeft?
  Begeleid je hem/haar bij het maken en/of leren van het huiswerk?
  Heb je kennis genoeg om je kind te helpen. Heb je er tijd voor? Wil je kind door jou geholpen worden?
 • aan activiteiten die op school worden georganiseerd?
  Dan denk je vaak aan feestactiveiten bijv. sinterklaas en kerst. Ook het helpen bij lessen of het rijden tijdens ‘uitjes’ of schoolreisjes worden hiertoe gerekend.
  Help je bij het in groepjes lezen? Help je bij knutselactiviteiten? Help je in de schoolbieb?
 • aan formele activiteiten zoals deelname aan de ouderraad of Medezeggenschapsraad.
  Ben je lid van de ouderraad of oudervereniging? Ben je lid van de MR?

Wat doe jij als ouder/verzorger van je kind?

Hoe stimuleer jij je zoon/dochter in zijn/haar ontwikkeling?
Wat kun je nog meer doen?