Nederlands onderwijs – vakken

In Nederland staan verschillende vakken op het lesrooster. 
  • Lezen
  • Schrijven
  • Taal
  • Rekenen
  • Overige 

Het jonge kind (groep 1-2)

Zelf lezen hoeft het jonge kind nog niet, dat komt wel in groep 3. 
Voorgelezen worden door je vader of moeder is niet alleen erg leuk, je kind leert er ook nog veel van.


Groep 3.

Nu leert je kind zelf lezen, eerst woorden en al snel kan een leerling uit groep 3 (korte) zinnen lezen. Vanaf groep 4.

De zinnen in groep 4 en 5 worden steeds langer. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook begrijpend lezen.