Nederlands onderwijs – groepen

In Nederland hebben we op de basisscholen de groepen 1-8. Kinderen gaan vanaf 4 jaar naar de basisschool en gaan naar de middelbare school als ze groep 8 verlaten.


In Nederland wordt in groep 3 een begin gemaakt met het lezen en schrijven. 


  • Groep 1-2 (vanaf 4 jaar)
  • Groep 3 (vanaf 6-7 jaar)
  • G​roep 4-8

Nu leert je kind zelf lezen, eerst woorden en al snel kan een leerling uit groep 3 (korte) zinnen lezen. 


De kinderen beginnen met het schrijven van letters en woorden.


Het rekenen gaat van start: optellen en aftrekken (tot 20) en natuurlijk de getallenlijn.