27 november 2017

Eventjes geduld voor het beste resultaat!!

Het is helaas niet zo dat jouw kind op school samen met andere kinderen, volgens een taalmethode op zijn/haar eigen niveau, in een eigen tempo (de […]
6 juli 2017

Wat leert je kind in groep 8

Bij taal en rekenen wordt de leerstof verder uitgediept en moeilijker gemaakt. Je kind moet meer opgaven maken en krijgt daarvoor minder tijd. Je kind leert […]
6 juli 2017

Wat leert je kind in groep 7

Je kind krijgt in groep 7 huiswerk, op sommige scholen gebeurt dit al eerder. Het rekenen wordt verder uitgebreid met opgaven over oppervlakte en inhoud. Je […]
6 juli 2017

Wat leert je kind in groep 6

Bij rekenen komen dit jaar de staartdelingen en breuken aan bod. Spelling en grammatica blijven ook dit jaar bij taal een belangrijk onderdeel. Ook tekstbegrip wordt […]